<font id="ltn1b"></font>

  <sub id="ltn1b"></sub>

  <th id="ltn1b"><meter id="ltn1b"></meter></th>
   <sub id="ltn1b"></sub>

     <ins id="ltn1b"><strike id="ltn1b"><rp id="ltn1b"></rp></strike></ins>

     <th id="ltn1b"><meter id="ltn1b"></meter></th>
     <thead id="ltn1b"></thead>

       <thead id="ltn1b"><meter id="ltn1b"></meter></thead>

         <sub id="ltn1b"></sub>

         <nobr id="ltn1b"><menuitem id="ltn1b"><var id="ltn1b"></var></menuitem></nobr>
          <ruby id="ltn1b"><noframes id="ltn1b"><track id="ltn1b"></track><th id="ltn1b"></th>

               歡迎來到原中小學教育資源網!

               《詩經有客》原文翻譯賞析

               古籍 時間:2018-09-21 我要投稿
               【www.nbpr.tw - 古籍】

                有客有客,亦白其馬。

                有萋有且,敦琢其旅。

                有客宿宿,有客信信。

                言授之縶,以縶其馬。

                薄言追之,左右綏之。

                既有淫威,降福孔夷。

                注釋

                客:指宋微子。周既滅商,封微子于宋,以祀其先王,微子來朝祖廟,周以客禮待之,故稱為客。《左傳-僖公二十四年》:“皇武子曰:宋先代之后也,于周為客。”可證。

                譯文

                有客遠來到我家,白色駿馬身下跨。

                隨從人員眾且多,個個盛服來隨駕。

                客人頭夜宿賓館,兩夜三夜再住下。

                真想取出繩索來,留客拴住他的馬。

                客人告別我送行,群臣一同慰勞他。

                客人今已受厚待,老天賜福將更大。

                賞析

                《周頌-有客》,是宋微子來朝周,周王設宴餞行時所唱的樂歌。近人說,多主此說,可信。《毛詩序》云:“有客,微子來見祖廟也。”此詩主旨,古今文說相同。蓋謂微子來朝,助祭周之祖廟,周王于祖廟中禮見之也。詩作于周成王之時。

                全詩一章,共十二句,可分三小節:一節四句,言客之至;二節四句,言客之留;三節四句,言客之去。禮儀周到,言簡而意賅。

                今按:微子名啟,商紂王同母之庶兄,當殷之世,受封于微而爵為子,“微”為殷畿內國名。及武王克商,改封微子于宋。其時紂子武庚尚在,故微子不得為殷后,及武庚叛周,周公輔成王誅之,于是封微子于宋,進爵為公,命為殷后,以奉湯祀。微子朝周,周以客禮待之,詩稱“有客”,蓋以美微子,以示殷雖滅亡,湯祀不絕故也。

                “且且”,形容眾多,“敦琢”,意為雕琢,有選擇美好之意,兩句表明微子來朝時,其眾多隨從都是經過選擇的品德無瑕的人。這一小節寫得很莊重,寫客人之來,從乘馬

                第二小節四句,寫客人的停留。“有客宿宿,有客信信。”一宿曰宿,再宿曰信,疊用“宿宿信信”,表示住了好幾天。客人停留多日,可見主人待客甚厚,禮遇甚隆。“言授之縶,以縶其馬”,表明主人多方殷殷留客。詩句中“言”為語助詞,詩經中常見,“授之縶”,意為給他繩索,“縶”是名詞。下句“以縶其馬”,是說,用繩子拴住他的馬,縶是動詞。兩句寫留客之意甚堅,甚至想用繩索拴住客人的馬。這和后來漢代陳遵留客,把客人的車轄投入井中的用意,極為相似。把客人的馬用繩索拴住,不讓他走,用筆之妙也恰到好處。

                最后一小節四句寫客人臨去,主人為之餞行。其詩曰:“薄言追之,左右綏之。”“追”字,意為餞行,也可以解為追送。“薄言”,習用語助詞。“左右”,指周王左右群臣。在餞行的過程中,周的群臣,也參加慰送,可見禮儀周到。下二句云:“既有淫威,降福孔夷”。“淫”有“大”意,“威”者德也。大德,含厚待之義。言微子朝周,既已受到大德的厚待,上天所降給他的福祉,也必然更大,以此作頌歌的結語,既以表示周代對殷商后裔的寬宏,亦以勉慰微子,安于“虞賓”之位,將來必能得到更多的禮遇也。

                繼絕世的古義。迨至炎漢以后,改朝換代時,對前代王室之子孫,多半殺盡滅絕,元之代宋,清之代明,殺戮尤為慘酷,幸免者寥寥。其得以免于誅戮,得有客禮相待者,僅有民國之于遜清,蓋以政權既歸民國,帝王專制不復存在,故滿清得以保存其宗族,享受民國之福祉。至于其他朝代,當其興也,誅夷前代之子孫,使無噍類;及其亡也,其子孫宗族,亦受他人之屠戮。故周世宗愿世世毋生帝王家,而明崇禎帝更有對愛女悲呼“若何為生我家”之痛也。

               熱門文章
               湖北体彩十一选五开奖