<font id="ltn1b"></font>

  <sub id="ltn1b"></sub>

  <th id="ltn1b"><meter id="ltn1b"></meter></th>
   <sub id="ltn1b"></sub>

     <ins id="ltn1b"><strike id="ltn1b"><rp id="ltn1b"></rp></strike></ins>

     <th id="ltn1b"><meter id="ltn1b"></meter></th>
     <thead id="ltn1b"></thead>

       <thead id="ltn1b"><meter id="ltn1b"></meter></thead>

         <sub id="ltn1b"></sub>

         <nobr id="ltn1b"><menuitem id="ltn1b"><var id="ltn1b"></var></menuitem></nobr>
          <ruby id="ltn1b"><noframes id="ltn1b"><track id="ltn1b"></track><th id="ltn1b"></th>

               欢迎来到原中小学教育资源网!

               三字经全文带拼音

               汉语拼音 时间:2018-12-03 我要投稿
               【www.nbpr.tw - 汉语拼音】

                《三字经?#32933;侵泄拇称裘山滩模谥泄糯?#32463;?#28062;敝小?#19977;字经?#32933;亲钋诚砸锥亩帘局弧:芏啻笈笥言?#23567;?#28953;蚩赡芏级凉?#19977;字经,?#34935;谙敫?#23567;孩?#30691;?#25340;音?#23092;模?#23567;?#21990;砩衔?#24744;?#38028;?a href="/wenxue/sanzijing/302228.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">三字经全文

               三字经全文

                rén zhī chū xìng běn shàn

                人 之 初 , 性 本 善。

                xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

                性 相 近 , 习 相 远。

                gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

                苟 不 教 , 性 乃 迁。

                jiào zhī dào guì yǐ zhuān

                教 之 道 , 贵 以 专。

                xī mèng mǔ zé lín chǔ

                昔 孟 母 , 择 邻 处。

                zǐ bù xué duàn jī zhù

                子 不 学 , 断 机 杼。

                dòu yān shān yǒu yì fāng

                窦 燕 山 , 有 义 方。

                jiào wǔ zǐ míng jù yáng

                教 五 子 , 名 俱 扬。

                yǎng bú jiào fù zhī guò

                养 不 教 , 父 之 过。

                jiào bù yán shī zhī duò

                教 不 严 , 师 之 惰。

                zǐ bù xué fēi suǒ yí

                子 不 学 , 非 所 宜。

                yòu bù xué lǎo hé wéi

                幼 不 学 , 老 何 为。

                yù bù zhuó bù chéng qì

                玉 不 琢 , 不 成 器。

                rén bù xué bù zhī yì

                人 不 学 , 不 知 义。

                wèi rén zǐ fāng shào shí

                为 人 子 , 方 少 时。

                qīn shī yǒu xí lǐ yí

                亲 师 友 , 习 礼 仪。

                xiāng jiǔ líng néng wēn xí

                香 九 龄 , 能 温 席。

                xiào yú qīn suǒ dāng zhí

                孝 于 亲 , 所 当 执。

                róng sì suì néng ràng lí

                融 四 岁 , 能 让 梨。

                tì yú zhǎng yí xiān zhī

                弟 于 长 , 宜 先 知。

                shǒu xiào tì cì jiàn wén

                首 孝 弟 , 次 见 闻。

                zhī mǒu shù shí mǒu wén

                知 某 数 , 识 某 文。

                yī ér shí shí ér bǎi

                一 而 十 , 十 而 百。

                bǎi ér qiān qiān ér wàn

                百 而 千 , 千 而 万。

                sān cái zhě tiān dì rén

                三 才 者 , 天 地 人。

                sān guāng zhě rì yuè xīng

                三 光 者 , 日 月 星。

                sān gāng zhě jūn chén yì

                三 纲 者 , 君 臣 义。

                fù zǐ qīn fū fù shùn

                父 子 亲 , 夫 妇 顺。

                yuē chūn xià yuē qiū dōng

                曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

                cǐ sì shí yùn bù qióng

                此 四 时 , 运 不 穷。

                yuē nán běi yuē xī dōng

                曰 南 北 , 曰 西 东。

                cǐ sì fāng yìng hū zhōng

                此 四 方 , 应 乎 ?#23567;?/p>

                yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

                曰 水 火 , 木 金 土。

                cǐ wǔ xíng běn hū shù

                此 五 行 , 本 乎 数。

                yuē rén yì lǐ zhì xìn

                曰 仁 义 , 礼 智 信。

                cǐ wǔ cháng bù róng wěn

                此 五 常 , 不 容 紊。

                dào liáng shū mài shǔ jì

                稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

                cǐ liù gǔ rén suǒ shí

                此 六 谷 , 人 所 食。

                mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

                马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

                cǐ liù chù rén suǒ sì

                此 六 畜 , 人 所 饲。

                yuē xǐ nù yuē āi jù

                曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

                ài wù yù qī qíng jù

                爱 恶 欲 , 七 情 具。

                páo tǔ gé mù shí jīn

                匏 土 革 , 木 石 金。

                sī yǔ zhú nǎi bā yīn

                丝 与 竹, 乃 八 音。

                gāo zēng zǔ fù ér shēn

                高 曾 祖 , 父 而 身。

                shēn ér zǐ zǐ ér sūn

                身 而 子 , 子 而 孙。

                zì zǐ sūn zhì xuán zēng

                自 子 孙 , 至 玄 曾

                nǎi jiǔ zú rén zhī lún

                乃 九 族 , 人 之 伦。

                fù zǐ ēn fū fù cóng

                父 子 恩 , 夫 妇 从。

                xiōng zé yǒu dì zé gōng

                兄 则 友 , 弟 则 恭。

                zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

                长 幼 序 , 友 与 朋。

                jūn zé jìng chén zé zhōng

                君 则 敬 , 臣 则 忠。

                cǐ shí yì rén suǒ tóng

                此 十 义 , 人 所 同。

                fán xùn méng xū jiǎng jiū

                凡 训 蒙 , 须 讲 究。

                xiáng xùn gǔ míng jù dòu

                详 训 诂 , 明 句 读。

                wéi xué zhě bì yǒu chū

                为 学 者 , 必 有 初。

                xiǎo xué zhōng zhì sì shū

                小 学 终 , 至 四 书。

                lún yǔ zhě èr shí piān

                论 语 者 , 二 十 篇。

                qún dì zǐ jì shàn yán

                群 弟 子 , 记 善 言。

                mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

                孟 子 者 , 七 篇 止。

                jiǎng dào dé shuō rén yì

                讲 道 德 , 说 仁 义。

                zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

                作 中 庸 , 子 思 笔。

                zhōng bù piān yōng bú yì

                中 不 偏 , 庸 不 易。

                dà xiǎo dài zhù lǐ jì

                大 小 戴 , 注 礼 记。

                shù shèng yán lǐ yuè bèi

                述 圣 言 , 礼 乐 备。

                yuē guó fēng yuē yǎ sòng

                曰 国 风 , 曰 雅 颂。

                hào sì shī dāng fěng yǒng

                号 四 诗 , 当 讽 咏。

                shī jì wáng chūn qiū zuò

                诗 既 亡 , 春 秋 作。

                yù bāo biǎn bié shàn è

                寓 褒 贬 , 别 善 恶。

                sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

                三 传 者 , 有 公 羊。

                yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

                有 左 氏 , 有 谷 梁。

                jīng jì míng fāng dú zǐ

                经 既 明 , 方 读 子。

                cuō qí yào jì qí shì

                撮 其 要 , 记 其 事。

                wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

                五 子 者 有 荀 扬。

                wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

                文 中 子 , 及 老 庄。

                jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

                经 子 通 , 读 诸 史。

                kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

                考 世 系 , 知 终 始。

                zì xī nóng zhì huáng dì

                自 羲 农 , 至 黄 帝。

                hào sān huáng jū shàng shì

                号 三 皇 , 居 上 世。

                táng yǒu yú hào èr dì

                唐 有 虞 , 号 二 帝。

                xiāng yī xùn chēng shèng shì

                相 揖 逊 , 称 盛 世。

                xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

                夏 有 禹 , 商 有 汤。

                zhōu wén wǔ chēng sān wáng

                周 文 武 , 称 三 王。

                xià chuán zǐ jiā tiān xià

                夏 传 子 , 家 天 下。

                sì bǎi zǎi qiān xià shè

                四 百 载 , 迁 夏 社。

                tāng fá xià guó hào shāng

                汤 伐 夏 , 国 号 商。

                liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

                六 百 载 , 至 纣 亡。

                zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

                周 武 王 , 始 诛 纣。

                bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

                八 百 载 , 最 长 久。

                zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

                周 辙 东 , 王 纲 坠。

                Chěng gān gē shàng yóu shuì

                逞 干 戈 , 尚 游 说。

                shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

                始 春 秋 , 终 战 国。

                wǔ bà qiáng qī xióng chū

                五 霸 强 , 七 雄 出。

                yíng qín shì shǐ jiān bìng

                嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

                chuán èr shì chǔ hàn zhēng

                传 二 世 , 楚 汉 争。

                gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

                高 祖 兴 , 汉 业 建。

                zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

                至 孝 平 , 王 莽 篡。

                guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

                光 武 兴 , 为 东 汉。

                sì bǎi nián zhōng yú xiàn

                四 百 年 , 终 于 献。

                wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

                魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

                hào sān guó qì liǎng jìn

                号 三 国 , 迄 两 晋。

                song qí jì liáng chén chéng

                宋 齐 继 , 梁 陈 ?#23567;?/p>

                wéi nán cháo dū jīn líng

                为 南 朝 , 都 金 陵。

                běi yuán wèi fēn dōng xi

                北 元 魏 , 分 东 西。

                yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

                宇 文 周 , 与 高 齐。

                dài zhì suí yì tǔ yǔ

                迨 至 隋 , 一 土 宇。

                bú zài chuan shī tǒng xù

                不 再 传 , 失 统 绪。

                táng gāo zǔ qǐ yì shī

                唐 高 祖 , 起 义 师。

                chú suí luàn chuàng guó jī

                除 隋 乱 , 创 国 基。

                èr shí chuán sān bǎi zǎi

                二 十 传 , 三 百 载。

                liáng miè zhī guó nǎi gǎi

                梁 灭 之 , 国 乃 ?#25721;?/p>

                liáng táng jìn jí hàn zhōu

                梁 唐 晋 , 及 汉 周。

                chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

                称 五 代 , 皆 有 由。

                yán sòng xīng shòu zhōu shàn

                炎 宋 兴 , 受 周 禅。

                shí bā chuán nán běi hùn

                十 八 传 , 南 北 混。

                liáo yǔ jīn dì hào fēn

                辽 与 金 , 帝 号 纷。

                dài miè liáo sòng yóu cún

                迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

                zhì yuán xīng jīn xù xiē

                至 元 兴 , 金 绪 歇。

                yǒu sòng shì yì tong miè

                有 宋 世 , 一 同 灭。

                bìng zhōng guó jiān róng dí

                并 中 国 , 兼 戎 狄。

                míng tài zǔ jiǔ qīn shī

                明 太 祖 , 久 亲 师。

                chuán jiàn wén fāng sì sì

                传 建 文 , 方 四 祀。

                qiān běi jīng yǒng lè sì

                迁 北 京 , 永 乐 嗣。

                dài chóng zhēn méi shān shì

                迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

                qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

                清 太 祖 , 膺 景 命。

                jìng sì fāng kè dà dìng

                靖 四 方 , 克 大 定。

                zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

                至 宣 统 , 乃 大 同。

                shí èr shì qīng zuò zhōng

                十 二 世 , 清 祚 终。

                dú shǐ zhě kǎo shí lù

                读 史 者 , 考 实 录。

                tōng gǔ jīn ruò qīn mù

                通 古 今 , 若 亲 目。

                kǒu ér song xīn ér wéi

                口 而 诵 , 心 而 维。

                cháo yú sī xī yú sī

                朝 于 斯 , 夕 于 斯。

                xī zhòng ní shī xiàng tuó

                昔 仲 尼 , 师 项 橐。

                gǔ shèng xián shàng qín xué

                古 圣 贤 , 尚 勤 学。

                zhào zhōng ling dú lǔ lún

                赵 中 令 , 读 鲁 论。

                bǐ jì shì xué qiě qín

                彼 既 仕 , 学 且 勤。

                pī pú biān xiāo zhú jiǎn

                披 蒲 编 , 削 竹 简。

                bǐ wú shū qiě zhī miǎn

                彼 无 书 , 且 知 勉。

                tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

                头 悬 梁 , 锥 刺 股。

                bǐ bú jiào zì qín kǔ

                彼 不 教 , 自 勤 苦。

                rú náng yíng rú yìng xuě

                如 囊 萤 , 如 映 雪。

                jiā suī pín xué bú chuò

                家 虽 贫 , 学 不 辍。

                rú fù xīn rú guà jiǎo

                如 负 薪 , 如 挂 角。

                shēn suī láo yóu kǔ zhuó

                身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

                sū lǎo quán èr shí qī

                苏 老 泉 , 二 十 七。

                shǐ fā fèn dú shū jí

                始 发 奋 , 读 书 籍。

                bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

                彼 既 老 , 犹 悔 迟。

                ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

                尔 小 生 , 宜 早 思。

                ruò liáng hào bā shí èr

                若 梁 灏 , 八 十 二。

                duì dà tíng kuí duō shì

                对 大 廷 , 魁 多 士。

                bǐ jì chéng zhòng chēng yì

                彼 既 成 , 众 称 异。

                ěr xiǎo shēng yí lì zhì

                尔 小 生 , 宜 立 志。

                yíng bā suì néng yǒng shī

                莹 八 岁 , 能 咏 诗。

                mì qī suì néng fù qí

                泌 七 岁 , 能 赋 棋。

                bǐ yǐng wù rén chēng qí

                彼 颖 悟 , 人 称 奇。

                ěr yòu xué dāng xiào zhī

                尔 幼 学 , 当 效 之。

                cài wén jī néng biàn qín

                蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

                xiè dào yùn néng yǒng yín

                谢 道 韫 , 能 咏 吟。

                bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

                彼 女 子 , 且 聪 敏。

                ěr nán zǐ dāng zì jǐng

                尔 男 子 , 当 自 警。

                táng liú yàn fāng qī suì

                唐 刘 晏 , 方 七 岁。

                jǔ shén tóng zuò zhèng zì

                举 神 童 , 作 正 字。

                bǐ suī yòu shēn yǐ shì

                彼 虽 幼 , 身 已 仕。

                ěr yòu xué miǎn ér zhì

                尔 幼 学 , 勉 而 致。

                yǒu wéi zhě yì ruò shì

                有 为 者 , 亦 若 是。

                quǎn shǒu yè jī sī chén

                犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

                gǒu bù xué hé wéi rén

                苟 不 学 , 曷 为 人。

                cán tǔ sī fēng niàng mì

                蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

                rén bù xué bù rú wù

                人 不 学 , 不 如 物。

                yòu ér xué zhuàng ér xíng

                幼 而 学 , 壮 而 ?#23567;?/p>

                shàng zhì jūn xià zé mín

                上 致 君 , 下 泽 民。

                yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

                扬 名 声 , 显 父 母。

                guāng yú qián yù yú hòu

                光 于 前 , 裕 于 后。

                rén yí zǐ jīn mǎn yíng

                人 遗 子 , 金 满 赢。

                wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

                我 教 子 , 惟 一 经。

                qín yǒu gōng xì wú yì

                勤 有 功 , 戏 无 益。

                jiè zhī zāi yí miǎn lì

                戒 之 哉 , 宜 勉 力。

               三字经全文带拼音

               ?#35753;?#25991;章
               湖北体彩十一选五开奖 黑龙江十一选五前三组选号公式 广东时时彩交流群 一波中特不夸张解数字 体彩山西11选5 香港特码资料部 棒球手 11选五 贵州11选五中奖金额 3d试机号286出多少 足彩胜负彩历史开奖记录查询 湖南幸运赛车遗漏 河南十一选五下载 一年顶呱刮玩法 河北20选5走势图表幸运之门 佛山市双色球投注站申请