<font id="ltn1b"></font>

  <sub id="ltn1b"></sub>

  <th id="ltn1b"><meter id="ltn1b"></meter></th>
   <sub id="ltn1b"></sub>

     <ins id="ltn1b"><strike id="ltn1b"><rp id="ltn1b"></rp></strike></ins>

     <th id="ltn1b"><meter id="ltn1b"></meter></th>
     <thead id="ltn1b"></thead>

       <thead id="ltn1b"><meter id="ltn1b"></meter></thead>

         <sub id="ltn1b"></sub>

         <nobr id="ltn1b"><menuitem id="ltn1b"><var id="ltn1b"></var></menuitem></nobr>
          <ruby id="ltn1b"><noframes id="ltn1b"><track id="ltn1b"></track><th id="ltn1b"></th>

               歡迎來到原中小學教育資源網!

               三字經全文帶拼音

               漢語拼音 時間:2018-10-09 我要投稿
               【www.nbpr.tw - 漢語拼音】

                《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上。

               三字經全文

                rén zhī chū xìng běn shàn

                人 之 初 , 性 本 善。

                xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

                性 相 近 , 習 相 遠。

                gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

                茍 不 教 , 性 乃 遷。

                jiào zhī dào guì yǐ zhuān

                教 之 道 , 貴 以 專。

                xī mèng mǔ zé lín chǔ

                昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

                zǐ bù xué duàn jī zhù

                子 不 學 , 斷 機 杼。

                dòu yān shān yǒu yì fāng

                竇 燕 山 , 有 義 方。

                jiào wǔ zǐ míng jù yáng

                教 五 子 , 名 俱 揚。

                yǎng bú jiào fù zhī guò

                養 不 教 , 父 之 過。

                jiào bù yán shī zhī duò

                教 不 嚴 , 師 之 惰。

                zǐ bù xué fēi suǒ yí

                子 不 學 , 非 所 宜。

                yòu bù xué lǎo hé wéi

                幼 不 學 , 老 何 為。

                yù bù zhuó bù chéng qì

                玉 不 琢 , 不 成 器。

                rén bù xué bù zhī yì

                人 不 學 , 不 知 義。

                wèi rén zǐ fāng shào shí

                為 人 子 , 方 少 時。

                qīn shī yǒu xí lǐ yí

                親 師 友 , 習 禮 儀。

                xiāng jiǔ líng néng wēn xí

                香 九 齡 , 能 溫 席。

                xiào yú qīn suǒ dāng zhí

                孝 于 親 , 所 當 執。

                róng sì suì néng ràng lí

                融 四 歲 , 能 讓 梨。

                tì yú zhǎng yí xiān zhī

                弟 于 長 , 宜 先 知。

                shǒu xiào tì cì jiàn wén

                首 孝 弟 , 次 見 聞。

                zhī mǒu shù shí mǒu wén

                知 某 數 , 識 某 文。

                yī ér shí shí ér bǎi

                一 而 十 , 十 而 百。

                bǎi ér qiān qiān ér wàn

                百 而 千 , 千 而 萬。

                sān cái zhě tiān dì rén

                三 才 者 , 天 地 人。

                sān guāng zhě rì yuè xīng

                三 光 者 , 日 月 星。

                sān gāng zhě jūn chén yì

                三 綱 者 , 君 臣 義。

                fù zǐ qīn fū fù shùn

                父 子 親 , 夫 婦 順。

                yuē chūn xià yuē qiū dōng

                曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

                cǐ sì shí yùn bù qióng

                此 四 時 , 運 不 窮。

                yuē nán běi yuē xī dōng

                曰 南 北 , 曰 西 東。

                cǐ sì fāng yìng hū zhōng

                此 四 方 , 應 乎 中。

                yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

                曰 水 火 , 木 金 土。

                cǐ wǔ xíng běn hū shù

                此 五 行 , 本 乎 數。

                yuē rén yì lǐ zhì xìn

                曰 仁 義 , 禮 智 信。

                cǐ wǔ cháng bù róng wěn

                此 五 常 , 不 容 紊。

                dào liáng shū mài shǔ jì

                稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

                cǐ liù gǔ rén suǒ shí

                此 六 谷 , 人 所 食。

                mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

                馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

                cǐ liù chù rén suǒ sì

                此 六 畜 , 人 所 飼。

                yuē xǐ nù yuē āi jù

                曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

                ài wù yù qī qíng jù

                愛 惡 欲 , 七 情 具。

                páo tǔ gé mù shí jīn

                匏 土 革 , 木 石 金。

                sī yǔ zhú nǎi bā yīn

                絲 與 竹, 乃 八 音。

                gāo zēng zǔ fù ér shēn

                高 曾 祖 , 父 而 身。

                shēn ér zǐ zǐ ér sūn

                身 而 子 , 子 而 孫。

                zì zǐ sūn zhì xuán zēng

                自 子 孫 , 至 玄 曾

                nǎi jiǔ zú rén zhī lún

                乃 九 族 , 人 之 倫。

                fù zǐ ēn fū fù cóng

                父 子 恩 , 夫 婦 從。

                xiōng zé yǒu dì zé gōng

                兄 則 友 , 弟 則 恭。

                zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

                長 幼 序 , 友 與 朋。

                jūn zé jìng chén zé zhōng

                君 則 敬 , 臣 則 忠。

                cǐ shí yì rén suǒ tóng

                此 十 義 , 人 所 同。

                fán xùn méng xū jiǎng jiū

                凡 訓 蒙 , 須 講 究。

                xiáng xùn gǔ míng jù dòu

                詳 訓 詁 , 明 句 讀。

                wéi xué zhě bì yǒu chū

                為 學 者 , 必 有 初。

                xiǎo xué zhōng zhì sì shū

                小 學 終 , 至 四 書。

                lún yǔ zhě èr shí piān

                論 語 者 , 二 十 篇。

                qún dì zǐ jì shàn yán

                群 弟 子 , 記 善 言。

                mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

                孟 子 者 , 七 篇 止。

                jiǎng dào dé shuō rén yì

                講 道 德 , 說 仁 義。

                zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

                作 中 庸 , 子 思 筆。

                zhōng bù piān yōng bú yì

                中 不 偏 , 庸 不 易。

                dà xiǎo dài zhù lǐ jì

                大 小 戴 , 注 禮 記。

                shù shèng yán lǐ yuè bèi

                述 圣 言 , 禮 樂 備。

                yuē guó fēng yuē yǎ sòng

                曰 國 風 , 曰 雅 頌。

                hào sì shī dāng fěng yǒng

                號 四 詩 , 當 諷 詠。

                shī jì wáng chūn qiū zuò

                詩 既 亡 , 春 秋 作。

                yù bāo biǎn bié shàn è

                寓 褒 貶 , 別 善 惡。

                sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

                三 傳 者 , 有 公 羊。

                yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

                有 左 氏 , 有 谷 梁。

                jīng jì míng fāng dú zǐ

                經 既 明 , 方 讀 子。

                cuō qí yào jì qí shì

                撮 其 要 , 記 其 事。

                wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

                五 子 者 有 荀 揚。

                wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

                文 中 子 , 及 老 莊。

                jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

                經 子 通 , 讀 諸 史。

                kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

                考 世 系 , 知 終 始。

                zì xī nóng zhì huáng dì

                自 羲 農 , 至 黃 帝。

                hào sān huáng jū shàng shì

                號 三 皇 , 居 上 世。

                táng yǒu yú hào èr dì

                唐 有 虞 , 號 二 帝。

                xiāng yī xùn chēng shèng shì

                相 揖 遜 , 稱 盛 世。

                xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

                夏 有 禹 , 商 有 湯。

                zhōu wén wǔ chēng sān wáng

                周 文 武 , 稱 三 王。

                xià chuán zǐ jiā tiān xià

                夏 傳 子 , 家 天 下。

                sì bǎi zǎi qiān xià shè

                四 百 載 , 遷 夏 社。

                tāng fá xià guó hào shāng

                湯 伐 夏 , 國 號 商。

                liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

                六 百 載 , 至 紂 亡。

                zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

                周 武 王 , 始 誅 紂。

                bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

                八 百 載 , 最 長 久。

                zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

                周 轍 東 , 王 綱 墜。

                Chěng gān gē shàng yóu shuì

                逞 干 戈 , 尚 游 說。

                shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

                始 春 秋 , 終 戰 國。

                wǔ bà qiáng qī xióng chū

                五 霸 強 , 七 雄 出。

                yíng qín shì shǐ jiān bìng

                嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

                chuán èr shì chǔ hàn zhēng

                傳 二 世 , 楚 漢 爭。

                gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

                高 祖 興 , 漢 業 建。

                zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

                至 孝 平 , 王 莽 篡。

                guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

                光 武 興 , 為 東 漢。

                sì bǎi nián zhōng yú xiàn

                四 百 年 , 終 于 獻。

                wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

                魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

                hào sān guó qì liǎng jìn

                號 三 國 , 迄 兩 晉。

                song qí jì liáng chén chéng

                宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

                wéi nán cháo dū jīn líng

                為 南 朝 , 都 金 陵。

                běi yuán wèi fēn dōng xi

                北 元 魏 , 分 東 西。

                yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

                宇 文 周 , 與 高 齊。

                dài zhì suí yì tǔ yǔ

                迨 至 隋 , 一 土 宇。

                bú zài chuan shī tǒng xù

                不 再 傳 , 失 統 緒。

                táng gāo zǔ qǐ yì shī

                唐 高 祖 , 起 義 師。

                chú suí luàn chuàng guó jī

                除 隋 亂 , 創 國 基。

                èr shí chuán sān bǎi zǎi

                二 十 傳 , 三 百 載。

                liáng miè zhī guó nǎi gǎi

                梁 滅 之 , 國 乃 改。

                liáng táng jìn jí hàn zhōu

                梁 唐 晉 , 及 漢 周。

                chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

                稱 五 代 , 皆 有 由。

                yán sòng xīng shòu zhōu shàn

                炎 宋 興 , 受 周 禪。

                shí bā chuán nán běi hùn

                十 八 傳 , 南 北 混。

                liáo yǔ jīn dì hào fēn

                遼 與 金 , 帝 號 紛。

                dài miè liáo sòng yóu cún

                迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

                zhì yuán xīng jīn xù xiē

                至 元 興 , 金 緒 歇。

                yǒu sòng shì yì tong miè

                有 宋 世 , 一 同 滅。

                bìng zhōng guó jiān róng dí

                并 中 國 , 兼 戎 狄。

                míng tài zǔ jiǔ qīn shī

                明 太 祖 , 久 親 師。

                chuán jiàn wén fāng sì sì

                傳 建 文 , 方 四 祀。

                qiān běi jīng yǒng lè sì

                遷 北 京 , 永 樂 嗣。

                dài chóng zhēn méi shān shì

                迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

                qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

                清 太 祖 , 膺 景 命。

                jìng sì fāng kè dà dìng

                靖 四 方 , 克 大 定。

                zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

                至 宣 統 , 乃 大 同。

                shí èr shì qīng zuò zhōng

                十 二 世 , 清 祚 終。

                dú shǐ zhě kǎo shí lù

                讀 史 者 , 考 實 錄。

                tōng gǔ jīn ruò qīn mù

                通 古 今 , 若 親 目。

                kǒu ér song xīn ér wéi

                口 而 誦 , 心 而 維。

                cháo yú sī xī yú sī

                朝 于 斯 , 夕 于 斯。

                xī zhòng ní shī xiàng tuó

                昔 仲 尼 , 師 項 橐。

                gǔ shèng xián shàng qín xué

                古 圣 賢 , 尚 勤 學。

                zhào zhōng ling dú lǔ lún

                趙 中 令 , 讀 魯 論。

                bǐ jì shì xué qiě qín

                彼 既 仕 , 學 且 勤。

                pī pú biān xiāo zhú jiǎn

                披 蒲 編 , 削 竹 簡。

                bǐ wú shū qiě zhī miǎn

                彼 無 書 , 且 知 勉。

                tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

                頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

                bǐ bú jiào zì qín kǔ

                彼 不 教 , 自 勤 苦。

                rú náng yíng rú yìng xuě

                如 囊 螢 , 如 映 雪。

                jiā suī pín xué bú chuò

                家 雖 貧 , 學 不 輟。

                rú fù xīn rú guà jiǎo

                如 負 薪 , 如 掛 角。

                shēn suī láo yóu kǔ zhuó

                身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

                sū lǎo quán èr shí qī

                蘇 老 泉 , 二 十 七。

                shǐ fā fèn dú shū jí

                始 發 奮 , 讀 書 籍。

                bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

                彼 既 老 , 猶 悔 遲。

                ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

                爾 小 生 , 宜 早 思。

                ruò liáng hào bā shí èr

                若 梁 灝 , 八 十 二。

                duì dà tíng kuí duō shì

                對 大 廷 , 魁 多 士。

                bǐ jì chéng zhòng chēng yì

                彼 既 成 , 眾 稱 異。

                ěr xiǎo shēng yí lì zhì

                爾 小 生 , 宜 立 志。

                yíng bā suì néng yǒng shī

                瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

                mì qī suì néng fù qí

                泌 七 歲 , 能 賦 棋。

                bǐ yǐng wù rén chēng qí

                彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

                ěr yòu xué dāng xiào zhī

                爾 幼 學 , 當 效 之。

                cài wén jī néng biàn qín

                蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

                xiè dào yùn néng yǒng yín

                謝 道 韞 , 能 詠 吟。

                bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

                彼 女 子 , 且 聰 敏。

                ěr nán zǐ dāng zì jǐng

                爾 男 子 , 當 自 警。

                táng liú yàn fāng qī suì

                唐 劉 晏 , 方 七 歲。

                jǔ shén tóng zuò zhèng zì

                舉 神 童 , 作 正 字。

                bǐ suī yòu shēn yǐ shì

                彼 雖 幼 , 身 已 仕。

                ěr yòu xué miǎn ér zhì

                爾 幼 學 , 勉 而 致。

                yǒu wéi zhě yì ruò shì

                有 為 者 , 亦 若 是。

                quǎn shǒu yè jī sī chén

                犬 守 夜 , 雞 司 晨。

                gǒu bù xué hé wéi rén

                茍 不 學 , 曷 為 人。

                cán tǔ sī fēng niàng mì

                蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

                rén bù xué bù rú wù

                人 不 學 , 不 如 物。

                yòu ér xué zhuàng ér xíng

                幼 而 學 , 壯 而 行。

                shàng zhì jūn xià zé mín

                上 致 君 , 下 澤 民。

                yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

                揚 名 聲 , 顯 父 母。

                guāng yú qián yù yú hòu

                光 于 前 , 裕 于 后。

                rén yí zǐ jīn mǎn yíng

                人 遺 子 , 金 滿 贏。

                wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

                我 教 子 , 惟 一 經。

                qín yǒu gōng xì wú yì

                勤 有 功 , 戲 無 益。

                jiè zhī zāi yí miǎn lì

                戒 之 哉 , 宜 勉 力。

               三字經全文帶拼音

               熱門文章
               湖北体彩十一选五开奖